Maurice Hinzen Narrekap dräjer 2018

“Jepeëdskutteld” zaat heë zelver druvver. Ós mitjlied, Maurice Hinzen, kroog in ing bomvol Rodahal bij de Vetdonnesjdiegzietsoeng de Narrekap 2018 oesjerikd, namens d’r Narrekap-dräjere verain en oes heng van de Hoeëgheet Jordy I. Dis kap kroog heë vuur zie sjriefwerk in ós móddersjproach mit en vuur (ónger angere) d’r Wauwel, d’r KVV, Canta Young, De Kling van d’r Lambeëtes, zieng Sjtèchneëlsjer en vuur nog ing haffel anger zaachens woamit heë verzukt  um ós plat en ózze vasteloavend in iere tse haode. Maurice, va hatse jrateleerd wa!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *