Platbook 19 is oes!

Platbook 19 is vanaaf aafjelofe zamsdieg óp d’r maat. En doa sjtunt, neëver jans vöal anger sjrievere oes jans Limburg, de nemlieje Kirchröadsjer sjrievere drin mit jediechte en jesjiechte uvver ’t thema “Wie wasser en vuur”. Vanoes d’r Wauwel kant uur ós mitjlieder d’r Maurice Hinzen en d’r Sjeng Strouven in dat nui Platbook vinge. En ’t sjtuksje van d’r Sjeng hat zoeëvöal los jemaad bij ’t Octavie Wolters (de redactrice van dis oesjaaf), dat  dat zoeëjaar de tsiedóank jehaold hat!

Vier zunt sjtoots wie Oskar óp d’r Sjeng Strouven en jratelere hem doamit va hatse!

Wilt uur jeer wisse wat allemoal drin sjteet? Ónger angere bij de Leeskunst kant uur Platbook 19 krieje. Vöal sjpas mit leëze wa!

Hei kant uur ’t sjtuk oes de tsiedónk tseruk vinge…..:   Sjeng

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *