Wauwel oavend 2019

Óp zamsdieg d’r 23e meëts weëd ózze Wauwel oavend jehaode. Dis kier zal dat in ’t Westhoes plaatsj vinge mit óptreënens van ós eje mitjlieder, mit moeziek van d’r Ivo Rosbeek, mit ’t Annie Franssen dat ing klasse jesjiechte mit bringt en mit Tamara Hodzelmans en Hans Hirsch als Bep en Sjir óp de buun. D’r vuurverkoof bejint óp d’r 1e meëts en de kate koste € 9,– ’t sjtuk.

Hoffentlieg zient vier uuch allemoal d’r 23e meëts in ’t Westhoes ónger ’t motto: “Modders erve darf nit sjerve!”

Bis dan wa!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *