Bilderbóch

Langzaam mar zicher weëd óch ós bilderbóch jevuld mit bilder van allerhande zaachens die vier als dialekverain d’r Wauwel bringe, maache en vuurdraje.

Hei al jet bilder van ’t oesrikke van ós vasteloavenstsiedónk an d’r VVKW en en d’r vuursjtand van ’t sjunste óp de welt, Kirchroa.